معنی لغوی متافیزیک

واژه متافیزیک از دو کلمه “متا” به معنای بَعد و “فیزیک” به معنای طبیعت تشکیل شده است و در ترجمه‌های معمول آن را با “مابَعدالطبیعه” معادل می‌کنند.

متافیزیک به‌معنای دقیق آن شاخه‌ای است از فلسفه (همان‌گونه که اپیستمولوژی (معرفت‌شناسی) epistemology، زیبایی شناسی aesthetics و… شعوبی از فلسفه هستند. متافیزیک به گفته ارسطو جست‌و‌جوی نخستین اصل‌ها و علت‌ها و بررسیِ بودن به مثابهء بودن است، پرسش‌های بنیادی متافیزیک درباره بودن، نبودن، شدن، یکی، بسیاری و… است. متافیزیک در این معنا به نوعی همان “آنتولوژی” ontology (وجودشناسی) یا بودن‌شناسی است.

متافیزیک چیست؟

مابعدالطبیعه یا متافیزیک یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه است که به پژوهش دربارهٔ چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل می‌پردازد.

متافیزیک را ریشهٔ فلسفه می‌دانند؛ بدین معنا که فیلسوفان نخستین عمدتاً به این حوزه از فلسفه می‌پرداخته‌اند.

در فلسفهٔ معاصر، به مباحث مابعدالطبیعی با شکٌاکیت بسیار نگریسته‌اند.

متافیزیک به نقل از ماکس پلانک :

قطعه خاکی را در نظر بگیرید، و ابعاد و حدود هندسی آن و ساختار شیمیایی و فیزیکی آن را بررسی کنید، این یک بررسی علمی است. امّا همین قطعه خاک را، ضمن یک تصویر بزرگ‌تر و فراگیر ببینید، بیابانی را در نظر آورید با تپه‌ها و دامنه‌ها و این قطعه خاک را، در این مجموعه از نظرگاهی بلند نظاره کنید. تصویری دیگر از آن خواهید داشت. این دومی است که تا حدودی به بینش متافیزیکی شبیه است.

گفته می شود که هر انسانی به صورت بالقوه یک سری توانایی متافیزیکی دارد که کمتر حاضر به بیان یا پیروی از عملکرد‌های آن است. این نشانه‌های روحی – روانی به عنوان توانایی یا قابلیت‌های ماورالطبیعه شناخته می‌شود.

بیشتر افراد گاهی از گوشه چشم خود یک سایه سیاه می‌بینند، یا ممکن است هاله‌هایی به دور اشخاصی بینند که سو سو می‌زند. این نشانه‌های ماورالطبیعه تجربه‌هایی خاص هستند که هر فرد بسته به شرایط و یا میزان توانایی اش درک می‌کند. بسیاری از افراد هم این نشانه‌ها را درک نمی‌کنند.

همچنین گفته می شود که متافیزیک تنها به عالم ارواح و اشباح بر نمی‌گردد. گاهی انرژی‌های مثبت و منفی که از افکار و ذهن شما نشات می‌گیرد می‌تواند تغییرات چشمگیری در زندگی عادی شما ایجاد کند.

این انرژی‌ها همان متافیزیک هستند که با حواس پنجگانه ما به وجود نمی‌آیند، ولی با حواس پنجگانه ما حس می‌شوند.

نمایش 1–12 از 78 نتیجه