سر والتر اسکات به خاطر خدماتش به ادبیات و تاریخ لقب سر دریافت کرده بود در سال 1771 در ادینبورو متولد شد. او پدر داستان‌های تاریخی اروپا محسوب می‌شود. اسکات کار ادبی خود را از سرودن اشعار شروع کرد و هم اکنون پروژه پرخرجی در دانشگاه ابردین اسکاتلند شروع به کار کرده که اولین پروژه آن به چاپ رساندن ده جلد از اشعار سر والتر اسکات است که به زحمت جمع‌آوری شده‌اند. آثار وی با وجود پیچیدگی خاص به اغلب زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و فیلم‌های متعددی هم بر اساس آن‌ها تولید شده است.

از دیگر آثار این نویسنده که در وبسایت کتابراه نیز موجود هستند، می‌توان به: «پیر مرگ، راب روی، بخت و اقبال نایجل، دزد دریایی، قلب میدلوزین، کنیل وورث، گای منرینگ و کوئینتین دوروارد» اشاره کرد.

در حال نمایش یک نتیجه