فرانک جوزف / Frank Joseph
فرانک جوزف سردبیر نشریه‌‌ی «امریکای باستان» از زمان انتشارش بود. او نویسنده‌ی 20 کتاب در حوزه‌ی ماقبل تاریخ است که به زبان‌های بسیاری ترجمه و چاپ شده‌اند. جوامع باستان‌شناسی و ماوراءطبیعی مختلفی در ایالات متحده و خارج از آن از جوزف به‌عنوان سخنران مهمان دعوت می‌کنند.

در حال نمایش یک نتیجه