جوزف پی. فرل اهل امریکا و پژوهشگری شناخته‌شده است که مدارک متعددش شامل دکترای فلسفه از دانشگاه آکسفورد می‌شود. فرل دارای مدارک کارشناسی در مطالعات کتب مقدس و فلسفه، کارشناسی در مطالعات تاریخی و اعتقادی و دکترا در پدرشناسی (مطالعه‌ی کاتبان اولیه‌ی مسیحیت یا پدران کلیسا) است. دستاوردهای ادبی او رزومه‌ای تمام‌عیار است که خود حوزه‌هایی همچون آلمان نازی، ادبیات مقدس، فیزیک، امور مالی، اهرام جیزه و تئوری موسیقی را شامل می‌شود. فرل پژوهشگری نامدار است که حجم عظیمی از اطلاعات زمینه‌ای را درک کرده و قادر است بهترین تحقیقات پژوهشی در کتب را خلاصه و نتیجه‌گیری‌های نوین و پرمایه‌ای را از موضوعات پیچیده و بحث‌برانگیز حاصل کند. او پس از علاقه‌‌ی درازمدت به تاریخ و علم ثانویه و شیفتگی به متون باستانی، نوشتن در مورد این موضوعات را در سال 2001 آغاز کرد. فرل همچنین از شش سالگی تا شروع دانشگاه ارگ بادی را آموخت و برای دوستان و خویشاوندان خود موسیقی کلاسیک می‌سازد. وی هارپسی‌کورد نیز می‌نوازد.

در حال نمایش یک نتیجه