درباره اندرو کارنگی Andrew Carnegie :
این شروع آخرین وصیت نامه ی ثروتمندترین مردی بود که ثروتمندترین کشور روی زمین عرضه کرد. و حالا شروع مقدمه حکایتی را رقم می زند که می تواند بزرگ ترین نقطه عطف برای کسانی باشد که آن را می خوانند. این حکایت در اواخر پاییز سال ۱۹۰۸ شکل گرفت، زمانی که اندرو کارنگی مرد مورد اعتمادش را فرا خواند، مردی که او به صداقت و قضاوتش احترام می گذاشت. آقای کارنگی می خواست بخش هنگفت تر داراریی و علم و دانش خود را به اطلاع مردم امریکا برساند.

در حال نمایش یک نتیجه