استانیسلاف گروف، سال 1931 در جمهوری چک متولد شد. او در سال 1957 دکترای خود را از دانشگاه چارلز در پراگ دریافت کرد. گروف یکی از بنیانگذاران حوزۀ روانشناسی فراشناختی است.

در حال نمایش یک نتیجه